Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Υλοποποίηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και άλλων αναπτυξιακών Προγραμμάτων

NIKOΛΑΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος  Εύβοιας
Άγιος Λουκάς – Αλιβέρι Εύβοιας
ΤΗΛ: 2223091580, 2223081367
ΦΑΞ: 2223091696 ΚΙΝΗΤΟ: 6974473547
E-MAIL: naniagro@otenet.gr

18/6/2011
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Περιφερειάρχη κ. Περγαντά 
ΘΕΜΑ: Υλοποποίηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και άλλων αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Κε Περιφερειάρχα,
Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» στη δικαιοδοσία των αιρετών Περιφερειαρχών περιέρχεται από 1-7-2011, η διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, επομένως και οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Άρχές των Περιφερειών. Επίσης στην αρμοδιότητα των αιρετών Περιφερειαρχών περιέρχονται από 1-7-2011 οι υπηρεσίες της πρώην Κρατικής Περιφέρειας, που λειτουργούν ως δικαιούχοι έργων  του ΕΣΠΑ, οι οποίες μέχρι 30-6-2011 υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Όπως γνωρίζετε, από την αρχή η παράταξη «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-Πολίτες Ενάντια στο Μνημόνιο» έχει τοποθετηθεί αρνητικά για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το θεσμό της αιρετής Περιφέρειας, αλλά και για την καθυστέρηση με την οποία της ανατίθενται σημαντικές αρμοδιότητες που ασκούνται ακόμη από τη διορισμένη Γενική Γραμματέα.
Ένα από τα θέματα αυτά, είναι  ο σχεδιασμός και η διαχείριση του ΕΣΠΑ,  που ενώ μπορεί να αποτελέσει ένα από τα  εργαλεία ανάπτυξης της Περιφέρειας, παραμένει ακόμη στην εποπτεία της κυβέρνησης, η οποία εφαρμόζει έναν προ «μνημονίου» σχεδιασμό που απέχει παρασάγγες από τις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας και των κατοίκων της.
Ιδιαίτερα σήμερα, λόγω της Κυβερνητικής πολιτικής που ακολουθεί τις επιταγές της τρόικα, λόγω της αγανάκτησης των πολιτών από την πολύχρονη λειτουργία του δικομματικού πολιτικού συστήματος που δεν σχεδίασε την ανάπτυξη με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών, επιβάλλεται εγρήγορση από τον νέο θεσμό της Αιρετής Περιφέρειας, ώστε να ανταποκριθούμε άμεσα και επιτυχώς, τουλάχιστον αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ, στις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου μας και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.
•    Επειδή μένουν λίγες μέρες μέχρι την μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών στην Αιρετή Περιφέρεια.
•    Επειδή ως Περιφέρεια, αντιμετωπίζουμε σοβαρά αναπτυξιακά ελλείμματα και ανεπάρκεια υποδομών.
•    Επειδή βρισκόμαστε ήδη προ πολλού στον στόχο 2, ενώ το πρόγραμμα της Περιφέρειάς μας είναι εμπροσθοβαρές  όσον αφορά τις απορροφήσεις
•    Επειδή ειδικά στις παρούσες συνθήκες, με δεδομένη τη συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ αναδεικνύεται ως ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της περιοχής και άρα δεν έχουμε ως αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση την πολυτέλεια αφήσουμε ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο.
Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης για τα παρακάτω :
•    Ποια είναι η απορροφητικότητα μέχρι σήμερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος; Ποιος ο στόχος για το 2011  και πως σκοπεύετε να τον πετύχετε και με ποίο σχέδιο δράσης ;
•    Δεδομένου ότι το ΠΕΠ Στερεάς είναι εμπροσθοβαρές πρόγραμμα τι μέτρα έχουν ληφθεί ή σχεδιάζονται να ληφθούν, έτσι ώστε να προβλεφθεί η απώλεια πόρων λόγω  του κακού σχεδιασμού ή του κακού βαθμού ωρίμανσης έργων το προηγούμενο διάστημα?
•    Τι πρωτοβουλίες έχετε πάρει, ώστε η Αιρετή Περιφέρεια να είναι έτοιμη από 1-7-2011 να αναλάβει την διαχείριση του ΕΣΠΑ;
•    Θα υπάρξει επανασχεδιασμός (αναθεώρηση του ΠΕΠ)  ? Ο σχεδιασμός των προτεραιοτήτων θα παραμείνει ο ίδιος ή θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση έργων που θα εγγυώνται την ανάπτυξη; Έχει γίνει διαβούλευση με τους  βασικούς φορείς της Περιφέρειας (Δήμους, Εργατικά Κέντρα, Επιμελητήρια κ.ά.), έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα των αλλαγών που προτείνονται;
•    Πόσα έργα-γέφυρες από το Γ' ΚΠΣ έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ και σε τι ποσό αντιστοιχούν;
•    Ποιες είναι οι ανειλημμένες υποχρεώσεις (προεντάξεις από το Γ'  ΚΠΣ) που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΠΕΠ 2007-2013;
•    Πόσοι φορείς έχουν λάβει διαχειριστική επάρκεια,  και τι σκοπεύετε να κάνετε με τους υπόλοιπους ώστε να μην δημιουργηθεί εκ τούτου έλλειψη απορροφητικότητας και συνεπώς περαιτέρω υστέρηση στην ανάπτυξη των περιοχών που θίγονται;
•    Πώς προχωρά η υλοποίηση δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Περιφέρεια και πώς εξελίσσεται σε αυτό τον τομέα η συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση ;
•    Τέλος, όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς είναι η χρονική στιγμή το ΠΕΠ να αξιολογηθεί ενδιάμεσα και να αναθεωρηθεί. Ανεξάρτητα από τον εμπειρογνώμονα που θα αξιολογήσει το ΠΕΠ, υπάρχει κάποια επιστημονική, κοινωνική και κυρίως πολιτική αξιολόγηση της πορείας του από την Περιφέρεια και σε ποιες κατευθύνσεις κατά την γνώμη σας πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα προγράμματα του ΠΕΠ Στερεάς ;
Τέλος όσον αφορά δύο παράλληλα γενικότερα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας:
•    Ποιες είναι οι νομικές δεσμεύσεις και οι απορροφήσεις στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ όπως το ΠΙΝΔΟΣ, το Εδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς και το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  ΠΑΝΦΩΚΙΣ. Η ένταξη έργων στα προγράμματα αυτά είχε αποφασιστεί πρίν δύο ή και τρία χρόνια. Που βρισκόμαστε σήμερα ?  Μήπως χρειάζεται ο επανασχεδιασμός τους ?
•    Ποιες οι διαδικασίες σχεδιασμού του Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας ?

Ο ερωτών περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-Πολίτες Ενάντια στο Μνημόνιο
Νίκος Στουπής