Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

H Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας απέρριψε ομόφωνα την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΑΓΕΤ ΧαλκίδαςΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ – έστω και με την πολυεθνική της μορφή – ΑΡΚΕΙ ΑΥΤΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Με την παρέμβαση και την αποφασιστική συμβολή του εκπροσώπου της Παράταξης Ριζοσπαστική –Οικολογική Συνεργασία η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας απέρριψε ομόφωνα την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΑΓΕΤ Χαλκίδας. Καθοριστική η παρουσία της Διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων, του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας , που βοήθησαν ώστε η Κυβερνώσα πλειοψηφία της Περιφερειακής Επιτροπής να αλλάξει γνώμη στην συζήτηση.

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτηση του Βαγγέλη Αποστόλου βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη νομιμότητα της λειτουργίας των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων LEADER+ στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Η νομιμότητα της λειτουργίας των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων LEADER+ στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, και τα μέτρα του Υπoυργείου για τη διασφάλιση των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».  

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εγείρονται θέματα νομιμότητας για τις εταιρείες της Αυτοδιοίκησης, Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ, Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ, Αναπτυξιακή ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ, που έχουν συμβάσεις με το  ΥΠΑΑΤ για την υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER+ . 
Επειδή
1)ως Βουλευτής δέχομαι καταγγελίες για την νομιμότητα λειτουργίας των συγκεκριμένων εταιρειών και για παραλείψεις στον έλεγχο των δημοσίων  αρχών  στο έργο τους,
2) με τις δημόσιες καταγγελίες δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ-Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου (ΕΓΤΠΕ) που υποσκάπτουν  το κύρος της δημόσιας διοίκησης και  το θεσμό των Αναπτυξιακών Εταιρειών ως φορέων τοπικής ανάπτυξης
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

«Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο Εσωτερικών για την εύρυθμη, νόμιμη, αποδοτική και πραγματικά αναπτυξιακή λειτουργία των αναπτυξιακών εταιρειών στη Στερεά Ελλάδα»

Στη συνεδρίαση  της 23/8/2012 του  Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας  ετέθησαν θέματα νομιμότητας των Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων, «Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στ.Ελλάδας-Θεσσαλίας (ΑΝΔΙΑ), Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ (ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΕ), Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ (ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΕ), Αναπτυξιακή Φωκίδας (ΦΩΚΙΚΗ ΑΑΕ), Βοιωτική Ανώνυμη Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΒΕΑΠΑΕ-ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΑΕ), και ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ, στις οποίες κύριος μέτοχος είναι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Στερεάς Ελλάδας.
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ετέθη επίσης  θέμα και για στέλεχος-τριπλοθεσίτη της ΑΝΔΙΑ, (μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος Περιφερειακής Ενωσης Δήμων-Δντής ΤΕΔΚ Βοιωτίας, Δ/νων Σύμβουλος στην εταιρεία  ΑΝΔΙΑ και Yπεύθυνος έργου σε Πρόγραμμα του ΥΠΑΝ) για το οποίο σας έχουμε υποβάλλει και σχετική ερώτηση. Πρόσφατα δε  έγινε και  προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 18 για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στ.Ελλάδας με την Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ ύψους 450.000€.