Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Eπιστολή του Ν. Στουπή προς τους φορείς και τους κατοίκους της Σκύρου

Φίλοι συμπατριώτες Σκυριανοί
Χαιρετίζουμε  τις κινητοποιήσεις του  Σκυριανού λαού - που εκφράζει την αγωνία για το μέλλον του τόπου του- μέσα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες για την ζωή του, όπως αυτές δια-μορφώνονται από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ), στην   προσπάθειά τους να διαχειριστούν  την κρίση του  συστήματος προς όφελος του χρηματιστηριακού κεφαλαίου και σε βάρος των λαών.
Είμαστε δίπλα σας, όπως είμαστε μέχρι σήμερα, συμπαραστεκόμενοι παρά την για αντικειμενικούς λόγους φυσική απουσία μας από την σημερινή σας συγκέντρωση.

Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αύριο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Θα είμαστε κοντά σας   και στην συνέχεια: στους σκληρούς αγώνες που πρέπει να είστε έτοιμοι να δώσετε απέναντι σε μια κυβερνητική πολιτική που δεν την χαρακτηρίζει ο σεβασμός στις λαϊκές ευαισθησίες αλλά η πλήρης υποταγή στις ορέξεις του «εκκλησιαστικού ράσου», του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.
Οι ακολουθούμενες σήμερα οικονομικές  πολιτικές, που τις συνέπειές τους με ιδιαίτερη σφοδρότητα «πληρώνει» το περιβάλλον,  δυστυχώς ανάμεσα στα άλλα υπονομεύουν προοδευτικές έννοιες και αναπτυξιακές δυνατότητες  όπως αυτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική -ηλιακή).
Τις  καθιστούν από «ευλογία», «κατάρα για έναν τόπο. Αναγκάζουν - με τον τρόπο που εφαρμόζονται - το προοδευτικό περιβαλλοντικό κίνημα, που διαχρονικά διεκδικούσε την ενίσχυση των ΑΠΕ σε βάρος των πεπερασμένων στερεών καυσίμων και σε αντίθεση με τους  ρύπους που αυτά εκλύουν, πολλές φορές να διστάζει, να αμφισβητεί, να στέκεται απέναντι.
Σήμερα πληρώνουμε τις συνέπειες από την παντελή αδυναμία και ανικανότητα των κυβερνώντων να επεξεργαστούν φιλολαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές.
Την έλλειψη κυβερνητικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Τα κενά και τις στρεβλώσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό τους. Μόνο που τώρα πια αποδεικνύεται  πως όλα αυτά μόνο τυχαία δεν ήταν. 

Φίλοι και φίλες Σκυριανοί,
Παρά τις αντιξοότητες, σε ότι μας αφορά, εξακολουθούμε να είμαστε σφοδρά υπέρμαχοι και υποστηρικτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κάτω από όρους και όρια:
•    Θεωρούμε πως γενικά η ενέργεια οφείλει πρωτίστως να είναι Δημόσια ως δημόσιο αγαθό.  Ειδικά τα δίκτυα μεταφοράς της αποκλειστικά Δημόσια,  ανάμεσα στα άλλα και για εθνικούς λόγους.
•    Προφανώς στην βάση της γενικότερης αντίληψής μας, και  ειδικά στις ανανεώσιμες μορφές,  είμαστε υπέρ της συνύπαρξης με διαφανείς όρους και της παρουσίας του ιδιωτικού κεφαλαίου στην παραγωγή τους. Βέβαια ενθαρρύνουμε πρωτίστως την παρουσία οικονομικών μορφών συλλογικής – κοινωνικής ιδιοκτησίας.
•    Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, στα πλαίσια του υφιστάμενου Νομικού πλαισίου (ανεξάρτητα των αλλαγών που χρήζει) αλλά και με την λογική της Ολοκληρωμένης Αξιολόγησης των επιπτώσεων συνέργιας του συνόλου των έργων, οφείλουν  να ανοίξουν την συζήτηση χωροθέτησης και να καταλήξουν σε κάθε Νομαρχιακή Ενότητα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, τους φορείς και τους πολίτες συγκεκριμένων καθορισμένων γεωγραφικών περιοχών που θα δίδονται για χρήση επιχειρηματικών  πάρκων παραγωγής εναλλακτικών μορφών  ενέργειας.
1.     Η  χωροθέτηση αυτή να διαμοιραστεί  ισότιμα: 1/3 Ιδιωτικός Τομέας- 1/3 Δημόσιος Τομέας – 1/3 Τομέας Μορφών Συλλογικής Οικονομίας, και στην βάση αυτή να εξετάζονται τα αιτήματα.
2.     Οι ελεγκτικές δημόσιες αρχές οφείλουν να παρεμβαίνουν κατά την διάρκεια κατασκευής των ενεργειακών πάρκων και οπωσδήποτε με την ολοκλήρωση να πιστοποιούν την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για  να εγκρίνουν τελικά  την λειτουργία του έργου.
Σαφώς και δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αντιεπιστημονικές λαϊκίστικες προσεγγίσεις που προβάλουν ανύπαρκτους κινδύνους από την χρήση των ΑΠΕ. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με απόψεις περί αποδοχής να αξιοποιηθεί τόσο αιολικό δυναμικό όσο χρειάζεται το νησί.
Δεν αποδεχόμαστε τις «κορώνες»  περί κεφαλαίων που θα εισρεύσουν και θα κάνουν πλούσιους τους Σκυριανούς. Ταυτόχρονα αυτής της μορφής η συμφωνία μας με τις ΑΠΕ δεν γίνεται μόνο γενικά-θεωρητικά και όταν η συζήτηση πάει σε συγκεκριμένη χωροθέτηση να αναζητούμε προσχήματα άρνησης.
Με υπευθυνότητα και τεκμηριωμένα, τοποθετούμαστε ανά περίπτωση, (και το κάνουμε με συνέπεια αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όπου συμμετέχουμε κατά την εξέταση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων),  αποδεχόμενοι το γεγονός πως τα αιολικά πάρκα θα στήνονται εκεί που υπάρχει αιολικό δυναμικό, τα φωτοβολταϊκά εκεί που υπάρχει η μέγιστη φωτεινότητα,  λαμβάνοντας υπόψη:
•    τις ευαισθησίες των τοπικών κοινωνιών και τις παρατηρήσεις των υπηρεσιών, ιδιαίτερα των Δασικών,
•    την νομιμότητα, την διασφάλιση και μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους,  και κυρίως,
•    τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που θα επιφέρουν στα οικοσυστήματα υποδοχής τα συνοδά έργα κυρίως στην φάση κατασκευής τους, και το κατά πόσο αυτές είναι αναστρέψιμες.
Στην περίπτωση μας δε,  δεν μπορεί παρά να λάβουμε υπόψη μας και δύο επί πλέον παράγοντες:
•    Την ενσυνείδητη απεριόριστη λαϊκή  υποστήριξη  μέχρι τα τώρα στις  παραχωρήσεις Σκυριανής γης για τις Εθνικές  ανάγκες 
•    Την προκλητική εμπλοκή της εκκλησίας, που συνεπής στον διαχρονικά αντιδραστικό της ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας - παρά τις επί μέρους εξαιρέσεις -  επιλέγει αντί για κοινωνικό έργο να κάνει ξανά  μπίζνες με «ξένα κόλλυβα, ενάντια στο συμφέρον της  Σκυριανής Κοινωνίας. 
Έτσι με αυτές τις αρχές προσεγγίζοντας το θέμα της εγκατάστασης του προτεινόμενου αιολικού πάρκου, δεν μπορεί παρά να είμαστε ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ, όσο δεν υλοποιούνται οι πάρα κάτω ενιαίες προϋποθέσεις :
•    δεν ολοκληρώνεται το Σ. Χ .Ο .Α .Π. που προβλέπει συγκεκριμένη χωροθέτηση για την αιολική ενέργεια
•    δεν λαμβάνονται υπόψη  το συνολικό επεξεργασμένο επιχειρησιακό σχέδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού στο σύνολό τους
•    υπάρχει από μεριάς των επενδυτών – παπάδων  εμμονή στην  γιγαντιαία δυναμικότητά του, χωρίς μάλιστα να δίνεται οποιαδήποτε τεκμηριωμένη αναλυτική δικαιολόγηση της σχέσης κόστους οφέλους, της απόσβεσης του κόστους της διασύνδεσης, συγκεκριμένη παράθεση  των κοινωνικών παροχών και ωφελημάτων που είναι διατεθειμένοι να δώσουν
•    βρίσκεται σε εξέλιξη  η δικαστική αμφισβήτηση της κυριότητας της γης από τους καλογήρους

Αγαπητοί συμπατριώτες
Τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει που αφορά εσάς αν δεν τύχει της απόλυτης δικής σας αποδοχής. Ακόμα και οι πιο «δυνατοί» επιχειρηματίες θα κάνουν πίσω όταν καταλάβουν  πως δεν διαθέτουν την συναίνεση της Τοπικής Κοινωνίας.
Το ξέρουν καλά από την εμπειρία τους πως ακόμα και αν πάρουν τις εγκρίσεις δεν θα μπορέσουν εύκολα να υλοποιήσουν το έργο, και πως το όποια κοντοπρόθεσμα οφέλη τους θα γίνουν μακροπρόθεσμη χασούρα.
Γι’ αυτό, αν πραγματικά πιστεύετε αυτά που διακηρύσσεται, κρατήστε ζωντανή την αγωνιστική σας ενότητα, και γιατί όχι, μεταφράστε την αντίθεσή σας σε ένα συντριπτικό θετικό αποτέλεσμα  μέσα από ένα τοπικό δημοτικό και σύμφωνο με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δημοψήφισμα, όπου οι Σκυριανοί θα εκφραστούν τελεσίδικα με την ψήφο τους

19-10-2011
/ΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ - Περιφερειακός Σύμβουλος

1 σχόλιο:

 1. Το "..Είμαστε δίπλα σας,.." τρώγεται! το δε "..όπως είμαστε μέχρι σήμερα συμπαραστεκόμενοι,.." συζητιέται, όμως το "..παρά την για αντικειμενικούς λόγους φυσική απουσία μας από την σημερινή σας συγκέντρωση..." πως εξηγείται? όταν στο ψηφοδέλτιο για τις περιφερικές εκλογές υπήρχαν τέσσερις τοπικοί υποψήφιοι περιφερικοί σύμβουλοι για τη Σκύρο?

  Κάπου λοιπόν τα πράμα χωλαίνει, κι απαξίωση ενδιαφέροντος για το αμφίδρομο επικοινωνίας για τα τοπικά προβλήματα αμβλύνεται!

  Το πρόβλημα είναι πολύ πιο τραγικό!

  http://www.skyros-pigmi.gr/article.php?id=5032
  Η ΑΝΑΓΚΗ,
  "..Στη Σκύρο υπήρξαν και λειτούργησαν δυο ανεμογεννήτριες πειραματικές.."

  Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ
  "..Η ιδιοκτησιακή προσέγγιση είναι άμεσα συνδεδεμένει με τη διαπλοκή πλείστων παραγόντων για την αφαίμαξη και οικειοποίηση ΔΗΜΟΣΙΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ εις βάρος του συνόλου.."

  ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  "..Οι παρενέργειες των διαπλεκόμενων "αδιαφνών και παράνομων ιδιωτικών συμφερώντων" σε όλα τα επίπεδα επιφέρουν δυσλειτουργία στην ευνομούμενη πολιτεία.."

  ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  "..Με το κτηματολόγιο θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο οι αντιθέσεις, με ασύμμετρες συνέπειες για το μέλλων, ...., ότι στρεβλό μπορεί να διορθωθεί εν τη γέννεση του είναι και μια κατάκτηση ειρηνικής συνύπαρξης των συμπολιτών, και για το μέλλων και των απογόνων των διαπλεκόμενων.."

  ΑπάντησηΔιαγραφή