Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

A3. Ο Δημοκρατικός Προγραμματισμός και οι Αναπτυξιακοί Θεσμοί


Επανάσταση στην σκέψη / Τόλμη στην ζωή
Ανατροπή των συντηρητικών πολιτικών
Αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών

Ο Δημοκρατικός προγραμματισμός και οι Αναπτυξιακοί θεσμοί
Η περιφερειακή πολιτική και η ανάπτυξη θα προχωρήσει με δομές και πολιτικές δημοκρατικού προγραμματισμού που θα εκκινούν από τη γειτονιά και το Δήμο για να φθάσουν ως τα επιτελεία της Περιφέρειας και των Υπουργείων.
Το νομοθετικό πλαίσιο για τα «τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα», το «δημοκρατικό προγραμματισμό» υπάρχει, αλλά έχει πλήρως αδρανοποιηθεί από πολλά χρόνια. Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς συμμετοχή, κινητοποίηση και συνειδητοποίηση στα αντίστοιχα θέματα των πολιτών δεν είναι εφικτή ή και αν επιχειρηθεί θα οδηγηθεί σε στρεβλώσεις και σε εξυπηρέτηση των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
Εμείς θα παλέψουμε για :
·   Για  την επαναφορά και θεσμοθέτηση εκ νέου του Δημοκρατικού Προγραμματισμού και την ουσιαστικοποίηση των διαδικασιών του, ως μια συμμετοχική πλουραλιστική διαδικασία και μεθοδολογία και σχεδιασμό εκ των κάτω της πολιτικής
·   Για την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιφέρειας.
Ο δημοκρατικός προγραμματισμός που ξεκινά από την βάση, το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, τις ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες του χωριού, της πόλης, της περιφέρειας, για να φτάσει στην «ολοκληρωμένη» ανάπτυξη. ο προγραμματισμός που δεν είναι εκ των άνω, γραφειοκρατικός σχεδιασμός αλλά, αφετηρία έχει τη μελέτη της πραγματικότητας, την ανάδειξη των προβλημάτων αλλά και των δυνατοτήτων της τοπικής κοινωνίας, θέτει στόχους, αλλά είναι ευέλικτος, αναπροσαρμόζεται μέσα στη συγκυρία, αυτός ο προγραμματισμός είναι και σήμερα αναγκαίος για την ανάπτυξη. Θεμέλιο της αναπτυξιακής διαδικασίας στην περιφέρεια είναι η κινητοποίηση και συμμετοχή των ανθρώπων σε αυτήν.
Το ξεκίνημα του νέου θεσμού από τις εκλογές
Επιχειρούμε να ανοίξουμε την συζήτηση για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, την ώρα που  οι τοπικές κοινωνίες και οι κάτοικοι της περιφέρειας προσέρχονται στις εκλογές για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση όχι μόνον ανέτοιμες, αλλά κυρίως υπό τη βαριά σκιά της δομικής κρίσης του συστήματος, των τάσεων αποδόμησης της κοινωνικής ζωής που ήδη μας αγγίζουν, του φόβου για το αύριο.
Οι κίνδυνοι να μην συνειδητοποιηθεί ο χαρακτήρας αυτής της θεσμικής αλλαγής, να  επιβληθεί «στα μουγκά», όπως «σχεδιάστηκε» από την κυβέρνηση και τις στοχεύσεις των ισχυρών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων του συστήματος,  είναι υπαρκτοί.
Ο κίνδυνος η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να καταστεί άλλο ένα πολιτικό θέατρο, όπως υπήρξε παλαιότερα και η καταργούμενη τώρα «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση», χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο είναι υπαρκτός :  Να χρησιμοποιηθεί και αυτός ο νέος θεσμός ως άλλοθι για τις παρούσες και τις επερχόμενες συνέπειες της κρίσης.
Να ακούσουμε άλλη μια φορά πως φταίει η «ανικανότητα», η «διαφθορά» του νέου θεσμού, όπως ακούσαμε πως έφταιξε η «ανικανότητα» και «διαφθορά» των Δήμων.
Να χρησιμοποιηθεί και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως άλλοθι για τις κυβερνητικές ευθύνες, αλλά και τις διαλυτικές συνέπειες από τη δομική κρίση του «σύγχρονου καπιταλισμού», του οποίου τις επιταγές η κυβέρνηση εκτελεί πιστά.
Σε όλα αυτά εμείς θα αντιδράσουμε. Όχι για να κερδίσει ψήφους.
Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση αποτελεί για μας ένα νέο πεδίο άσκησης πολιτικής, ένα νέο πεδίο αγώνα για μια νέα πολιτική.
Σε αυτό το πεδίο θα αναδείξουμε τα στοιχεία και τις όποιες δυνατότητες άσκησης αριστερής πολιτικής στο πεδίο της Περιφέρειας, που εξ αντικειμένου ενυπάρχουν στο θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, παρά τα «θεσμικά παιχνίδια» και τεράστια κενά του «Καλλικράτη». 
Αυτός ο αγώνας μας, δεν θα μείνει στα γενικά πολιτικά ζητήματα.
Θα είναι αγώνας κοντά στον πολίτη, που μπορεί να τον κατανοήσει και να τον κάνει δικό του, στο βαθμό που θα αγγίζει την καθημερινή του ζωή, τα προβλήματα αλλά και τις ελπίδες που συνδέονται με αυτήν. Ταυτόχρονα, θα είναι αγώνας που εξ αντικειμένου θα συνδέεται άμεσα με τη πορεία της κοινωνίας μας, την πολιτική σε εθνικό επίπεδο, την πολυδιάστατη κρίση του συστήματος και τους τρόπους που μας επηρεάζει καθοριστικά.
Η πολιτική στην Περιφέρεια είναι οργανικό τμήμα της εθνικής πολιτικής και των ζητημάτων που σ’ αυτό το επίπεδο αναδεικνύονται.
Αλλά είναι και αγώνας που δίνεται στο χώρο της Περιφέρειας. Επιδιώκουμε να ανοίξουμε νέα διάλογο με τους ανθρώπους· να εντοπίσουμε μαζί τους τα ιδιαίτερα προβλήματα που τους απασχολούν· να μελετήσουμε τα προβλήματα και με τα επιστημονικά εργαλεία της αναπτυξιακής πολιτικής, ώστε να διατυπώσουμε αναλύσεις, προτάσεις, στόχους για το σήμερα και το αύριο της περιφέρειας· ώστε αντιμετωπίζοντας σήμερα τα προβλήματα, να δείξουμε την αυριανή προοπτική.
Αυτός ο αγώνας δεν είναι με γενικές θέσεις και συνθήματα γενικής πολιτικής, ούτε με θέσεις στα επιμέρους προβλήματα της Περιφέρειας με διαχειριστικού χαρακτήρα προτάσεις για αυτά.
Είναι αγώνας σε μια μακρά πορεία σε ένα δύσκολο δρόμο.
Εμείς η Αριστερά, μέσα και έξω από τα όργανα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, θα είμαστε καθημερινά παρόντες και παρούσες.
·       Με αντιστάσεις, αλλά και προτάσεις στο δύσκολο πεδίο της περιφέρειας.
·       Με κοινωνικού χαρακτήρα δράσεις.
·       Με κοινωνικούς πειραματισμούς.
·       Με συστηματική μελέτη των ζητημάτων και ευρύτερο προβληματισμό.
·       Με πολιτικές που διαμορφώνονται στέρεα μέσα στη σημερινή πραγματικότητα της πόλης και του χωριού, της Περιφέρειας.
·       Και γι’ αυτό μπορούμε να διακρίνουμε στο βάθος του ορίζοντα, τη νέα προοπτική που καλούμαστε να πλάσσουμε.
·       Με τη δράση μας.
·       Με τη σκέψη μας. Με την καρδιά μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου