Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

B9.Οι φυσικοί πόροι, το περιβάλλον, η ζωή μας


Επανάσταση στην σκέψη
Τόλμη στην ζωή
Ανατροπή των συντηρητικών πολιτικών 
και αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών

Οι Θέσεις για μια νέα περιφερειακή πολιτική για το περιβάλλον
Xάρτης : Οι Περιοχές NATURA της Περιφέρειας

Oι φυσικοί πόροι , το περιβάλλον, η ζωή μας
Χωρίς περιστροφές, χωρίς μισόλογα…για την άναρχη ανάπτυξη και η νέα περιφερειακή πολιτική  
Ιστορικά η Στερεά Ελλάδα αποτέλεσε μια διοικητική περιφέρεια στο κέντρο της χώρας. Υπηρέτησε με συστηματικό τρόπο τις ανάγκες της Αθήνας στην οποία συγκεντρώθηκε μεταπολεμικά το μισό ελληνικό κράτος : Λειτούργησε και λειτουργεί ως  περιφέρεια-τροφοδότης της Αθήνας με τους φυσικούς της πόρους (τα νερά του Μόρνου και της Υλίκης), ως κέντρο απόθεσης των βιομηχανιών της Αθήνας (στο Σχηματάρι-Οινόφυτα-Χαλκίδα), ως χώρος εγκατάστασης βαρειών βιομηχανιών (Αλιβέρι, ΠΕΣΙΝΕ, ΛΑΡΚΟ κ.λ.π.) ως ενεργειακό κέντρο δίπλα στην Αττική, και ως χώρος αναψυχής του μικροαστικού καταναλωτισμού της πρωτεύουσας (Αράχωβα κ.λ.π.).
Οι λειτουργίες και η οικονομία της περιφέρειας ήταν προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις και στην κουλτούρα που επέβαλε το «κράτος της Αθήνας».
Εδώ το χάσμα του κέντρου-περιφέρειας είναι ολοφάνερο. Το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης-γνήσιο τέκνο της Δεξιάς παράταξης και του ΠΑΣΟΚ μας έφερε ίσαμε εδώ. Τώρα ήρθε η ώρα του ταμείου και του λογαριασμού που επιβαρύνει όλους μας και ιδιαίτερα θα βαρύνει στις μελλοντικές γενιές.  
Η προστασία των φυσικών πόρων
Αγωνιζόμαστε για να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα.
Οι φυσικοί πόροι της περιφέρειας δεν είναι ανεξάντλητοι, τα υδατικά αποθέματα, τα οικοσυστήματα κ.λ.π. καταγράφονται σε οριακό επίπεδο, ενώ είναι πλέον αναγκαίες οι πολιτικές προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης αυτών.

Αγωνιζόμαστε για την προστασία των φυσικών πόρων της περιφέρειας
Εγκαιρα η παράταξή μας επεσήμανε την περατότητα των φυσικών πόρων και πρότεινε  συγκεκριμένες πολιτικές για το έδαφος, το νερό, τα φυσικά οικοσυστήματα. Δηλαδή :  
1. Ειδικά σχέδια για την ορθολογική αειφορική διαχείριση των λεκανών απορροής Κηφισού, Σπερχειού, Ασωπού, Μόρνου και της Ευρυτανίας. Εφαρμογή της οδηγίας 2000/60 για το νερό.
·     Ενίσχυση της υπηρεσίας υδάτων και σχεδιασμός της υδατικής πολιτικής σε επίπεδο λεκανών απορροής με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων των περιοχών.  
·     Πολιτικές για την προστασία των εδαφών της διαβρωτικότητας του ορεινού τοπίου, των δασών.
·     Επαναξιολόγηση περιοχών με βάση τις  κλιματικές αλλαγές για ένταξη στο Δίκτυο NATURA.
· Δημιουργία φορέων διαχείρισης σε όλες τις περιοχές ΝΑΤURA και επαρκής χρηματοδότηση αυτών. Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και εφαρμογή. Δικτύωση και θεσμοθέτηση περιφερειακού φορέα για τον συντονισμό των πολιτικών. Κάλυψη των φορέων με επιστημονικό προσωπικό.  
·   Κήρυξη προστατευόμενων περιοχών στις περιοχές Πανταβρέχει, Τρύπα Αγραφιώτη, Μαύρη Σπηλιά, και διερεύνηση για τη δυνατότητα ίδρυσης εθνικών Δρυμών.
Πολιτικές για την ρύπανση 
Εμείς θα παλέψουμε στα όργανα προγραμματισμού και πολιτικής για :
·     Εφαρμογή αυστηρών μέτρων για τις ρυπαίνουσες βιομηχανίες στις βεβαρυμένες περιοχές της περιφέρειας και στα βιομηχανικά κέντρα (Aσωπός, Χαλκίδα, Αλιβέρι κ.λ.π.), την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών  και της νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος.  
§   Να μην δημιουργηθεί λιθανθρακική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά Λάρυμνα και να μην γίνει κανένα έργο που εντάσσεται στα σχέδια αυτά.  
§   Να μην δημιουργηθεί μονάδα καύσης RDF από τις τσιμεντοβιομηχανίες της περιοχής Αλιβερίου και Χαλκίδας. Ενσωματώνουμε στην πολιτική μας τις καινοτόμες δράσεις, όπως του περιβαλλοντικού κινήματος Αλιβερίου για την Δημιουργία Εναλλακτικού Ενεργειακού Κέντρου στην περιοχή.   
§   Προτείνουμε να γίνει μελέτη για την ασφαλή χερσαία εναπόθεση της σκουριάς της ΛΑΡΚΟ που μολύνει με τοξικά απόβλητα το Β. Ευβοϊκό και, να παρθούν μέτρα  για να μετριασθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην περιοχή  από την λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, τις αμμοβολές και τα παράνομα ιχθυοτροφεία.
§   Τήρηση των κοινοτικών οδηγιών στις περιπτώσεις  ρύπανσης των θαλασσών και κλειστών κόλπων για να μην οδηγηθούμε σε φαινόμενα όπως η Ουγγαρία.
§   Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου προγράμματος για την περιοχή Οινοφύτων–Σχηματαρίου, με ταυτόχρονο συντονισμό πολιτικών και δημιουργία φορέα διαχείρισης του Σχεδίου υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Συμβουλίου.   
§     Θα διεκδικήσουμε την οριοθέτηση των ορίων των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης βωξίτη στους ορεινούς όγκους της Οίτης των Βαρδουσίων και της Γκιώνας και εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης για το ορεινό σύμπλεγμα Γκιώνας-Βαρδουσίων-Οίτης που επηρεάζει τίς επιμέρους λεκάνες του Μόρνου, του Σπερχειού και του Κηφισού.
§   Eφαρμογή των κανόνων αποκατάστασης του τοπίου από εξόρυξη στις περιοχές Παρνασσού, Οίτης, Γκιώνα και αυστηρή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του διοικητικού συστήματος περιβαλλοντικής προστασίας για βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των λατομείων.
§   Προτείνουμε ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης για τα σκουπίδια. Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης με ουσιαστική διαλογή στη πηγή και κομποστοποίηση. Εναρμόνιση των ΧΥΤΑ στις επιταγές της Κοινοτικής Οδηγία 99/31.
§   Σχεδιασμός των δασικών χαρτών και οριοθέτηση του δασικού χώρου στην περιφέρεια.   
Οι προτάσεις μας στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα όργανα προγραμματισμού είναι ένα  δομημένο πρόγραμμα που αφορά στο τρίπτυχο : προστασία των φυσικών πόρων, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ρύπανση και αντίστοιχα θεσμικά μέτρα, αναπτυξιακές περιβαλλοντικές πολιτικές. Δηλαδή :  
·   Σχεδιασμός πολιτικών πρόληψης και προστασίας του περιβάλλοντος από τις πηγές ρύπανσης με συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα. 
§   Σχεδιασμός του Περιβαλλοντικού Χάρτη της Στερεάς Ελλάδας.  
§     Σχεδιασμός ενός πράσινου φόρου για την χρηματοδότηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας που μπορεί να σχηματιστεί από ειδικό τέλος στη χρήση του νερού (κατά το πρότυπο του γαλλικού σχήματος redevances sur leau), από αντισταθμιστικά των μεγάλων οδικών αξόνων (οδικοί άξονες), από δημοτικά τέλη επί της οικοδομικής ή βιομηχανικής ή γεωργικής δραστηριότητας (νέες μονάδες), από την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων–συμμετοχή των ΟΤΑ κτλ., από κρατικά ή κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, από δωρεές κ.λ.π.. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου