Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

Γ. Πρόσκληση για μιά νέα Πολιτική στην Περιφέρεια


Επανάσταση στην σκέψη
Τόλμη στην ζωή
Ανατροπή των συντηρητικών πολιτικών  
και αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών

Πρόσκληση για μια νέα πολιτική στην περιφέρεια
Εμείς...η περιφερειακή παράταξη «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την Στερεά Ελλάδα-ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» που δημιουργήθηκε από την σύγχρονη ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά, περιβαλλοντικές δυνάμεις, την σοσιαλιστική αριστερά, τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ, την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ, τις  δυνάμεις της Ανανεωτικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ απευθύνουμε προσκλητήριο.
Απευθύνουμε προσκλητήριο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας, για την ποιότητα της ζωής, για την προστασία των πόρων στην ύπαιθρο,  προσκλητήριο για συμμετοχή και για ένα νέο αξιακό περιεχόμενο της πολιτικής.        
·    Επιδιώκουμε να συνθέσουμε προτάσεις τοπικά και περιφερειακά, επιδιώκουμε ως δύναμη ευθύνης, να σχεδιάσουμε εναλλακτικές προτάσεις και αναπτυξιακά προγράμματα.
·    Προτείνουμε νέους θεσμούς, παλεύουμε  μέσα στο σήμερα για να κερδίσουμε όλοι μαζί την αποκέντρωση του κράτους, σε ρήξη με τις παλιές και συντηρητικές πολιτικές.
·    Αποτελούμε δύναμη ανατροπής της μέχρι τώρα λογικής της ανάπτυξης.
·    Αποτελούμε δύναμη δημοκρατική και ταυτόχρονα ριζοσπαστική, δύναμη κοινωνικής κριτικής και αμφισβήτησης της σημερινής πραγματικότητας, χωρίς φοβίες-κόμπλεξ και συμπλέγματα του παρελθόντος, χωρίς ιδεοληψίες, σε σύγκρουση όμως με την μεταφυσική λογική προσέγγισης των πραγμάτων….

 

Διατυπώνουμε Πολιτική αρχών για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η στρατηγική μας του δημοκρατικού δρόμου για τον σοσιαλισμό, είναι μια στρατηγική των ρήξεων των ανατροπών, των μεταρρυθμίσεων, των αλλαγών, εκεί που σχεδιάζονται και ασκούνται οι πολιτικές στους κοινωνικούς θεσμούς, στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση, στην διοίκηση, στους συλλογικούς φορείς.
·          Γι΄ αυτό εργαζόμαστε για αλλαγές μέσα σε αυτούς τους θεσμούς, στην κοινωνία και στην οικονομία.
·          Γι΄ αυτό προωθούμε εναλλακτικά προγράμματα για την ανάπτυξη με ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά και κοινωνικό περιεχόμενο, με επίκεντρο την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στην περιφέρεια.
·          Δεν μας αρκεί η τεχνοκρατική και η αγοραία αντίληψη της ανάπτυξης.
Θα επιμείνουμε στην άσκηση περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης….
Σήμερα, εδώ και τώρα, στις μέρες μας…..Διότι το αναπτυξιακό μοντέλο που υλοποίησαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ μας έφερε στα σημερινά αδιέξοδα.  Επιδιώκουμε και συζητάμε έτσι ώστε οι προτάσεις μας να γίνουν κτήμα ευρύτερων δυνάμεων να γίνουν πλειοψηφία στην κοινωνία, να εφαρμοστούν.
Αφετηρία μας στην συζήτηση αυτή είναι ο άνθρωπος και οι πολίτες, η δημοκρατία, το σχέδιο, ο κοινωνικός έλεγχος  γιατί :
·     Η περιφερειακή παράταξη «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την Στερεά Ελλάδα-ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» σχεδιάζει, προτείνει, και πολιτεύεται για την αειφόρο ανάπτυξη, με επίκεντρο την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Μια ανάπτυξη βιώσιμη και ολοκληρωμένη  στην συνολική της διάσταση (οικονομική, κοινωνική, θεσμική και πολιτιστική), ισόρροπη στον τόπο, στον χώρο και στον χρόνο,  που να διασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους και την κοινωνική συνοχή. Μια ανάπτυξη  που θα άρει τις ενδοπεριφερειακές και κοινωνικές αντιθέσεις και θα επιδιώκει να αμβλύνει τα χάσματα κέντρου-περιφέρειας. Μια ανάπτυξη ανθρωποκεντρική με σαφώς προσδιορισμένο το κοινωνικό της περιεχόμενο προς όφελος των αδύνατων κοινωνικά στρωμάτων.
·          Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης και της περιφερειακής πολιτικής είναι υπόθεση της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού. Μίας διαδικασίας διαλόγου σε «τοπικό» και «περιφερειακό» επίπεδο, που σχεδιάζει και συνθέτει σε ένα πολιτικό σχέδιο τις «χιλιάδες στιγμές» των τοπικών κοινωνιών και ενσωματώνει την συμμετοχή, τη συναίνεση της λαϊκής βούλησης και των οργάνων της στον προγραμματισμό, σε στόχους βελτιστοποίησης της ζωής των ανθρώπων. Στο κέντρο αυτής της διαδικασίας,   θέτουμε τις αναγκαίες και απαιτούμενες δομικές αλλαγές στην περιφέρεια που να  απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες του σήμερα και ταυτόχρονα να κρατούν ανοιχτές τις πόρτες και να διευκολύνουν τους αναγκαίους μετασχηματισμούς της κοινωνίας….Τα θέματα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της απασχόλησης και της διάρθρωσής της… Τα θέματα  της δημοκρατικότητας των διαδικασιών.   
·          Ο στρατηγικός πολιτικός και οικονομικός προγραμματισμός αποτελεί για μας ένα πολιτικό σχέδιο και μια διαδικασία διευθυνόμενου μετασχηματισμού της κοινωνίας σε συγκεκριμένους στόχους, που οφείλει να υπηρετεί το κοινωνικό  συμφέρον. Που επιδιώκει να οικοδομεί μια καλύτερη κοινωνία με τους κανόνες της δημοκρατίας και της πολιτικής συναίνεσης, σε αντίθεση  με τον βίαιο και  άναρχο ρυθμιστικό ρόλο της ελεύθερης αγοράς που προτάσσει την ασυδοσία του ανταγωνισμού, την αύξηση της παραγωγής και των επενδύσεων σε βάρος των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
·          Η περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη για μας, είναι άρρηκτα δεμένη με την αποκέντρωση, την ενίσχυση των αυτοδιοικητικών θεσμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την έκφραση με αναλογικό τρόπο της λαϊκής βούλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι συνδεδεμένη με ρυθμίσεις και μεταβολές εκδημοκρατισμού στο πεδίο του κράτους-περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, με την μεταφορά εξουσιών, την ενίσχυση των περιφερειακών οργάνων, την δημιουργία νέων αποκεντρωμένων θεσμών που να την υπηρετούν. 
·          Για μας η χρηστή διαχείριση με απόλυτη διαφάνεια  των οικονομικών πόρων που στηρίζουν την ανάπτυξη, ταυτόχρονα με την εισαγωγή και λειτουργία μορφών κοινωνικού ελέγχου σε όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας, αποτελούν πρωταρχικό επίπεδο αναφοράς για την αριστερά και προνομιακό μη διαπραγματεύσιμο πεδίο σύγκρουσης της με τις σημερινές εξουσιαστικές δυνάμεις.
Για όλους αυτούς τους λόγους αγωνιζόμαστε :
·     Για αποκεντρωμένους θεσμούς, με ουσιαστικές αρμοδιότητες περιφερειακού προγραμματισμού.
·    Για να έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες και πολιτικούς ρόλους, η Περιφέρεια και οι Δήμοι, οι τοπικές κοινωνίες, γι΄αυτό η παράταξή μας  διατυπώνει και παλεύει για τον περιορισμό του κράτους σε ένα ρόλο επιτελικό, διότι ακριβώς επιδιώκει να φέρει τους πολίτες και τα συλλογικά τους όργανα, στο πραγματικό πεδίο της πολιτικής. 

Να  ξαναφτιάξουμε μια  νέα ελπίδα  στην  περιφέρεια  και στην ύπαιθρο
·    Σήμερα που τα σημάδια της στασιμότητας στην περιφέρεια, τα ακολουθούν η απογοήτευση και η απαισιοδοξία  που  ήδη πλανώνται πάνω από ευρύτερα στρώματα στην ύπαιθρο….
·    Σήμερα που η αποστροφή των νέων από την πολιτική και τα κοινά τείνει να πάρει μόνιμα και επικίνδυνα χαρακτηριστικά….
·          Σήμερα που για σημαντικά τμήματα του πληθυσμού αλλάζει το κοινωνικό στάτους, που οι άνθρωποι βλέπουν το εισόδημά τους να  μειώνεται και η ποιότητα ζωής να συρρικνώνεται…
·          Σήμερα που οι περιφερειακές ανισότητες δεν αίρονται, ο δυϊσμός στην αναπτυξιακή κατάσταση της περιφέρειας εξακολουθεί να υφίσταται, η εγκατάλειψη της υπαίθρου συνεχίζεται, η παραγωγική βάση της περιφέρειας έχει διαλυθεί, η ανεργία διευρύνεται, το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι καταστρέφονται ή δίδονται βορά στην κερδοσκοπία, η απόσταση των ανθρώπων από τα κοινά μεγαλώνει, ενώ οι προσδοκίες τους εξαντλούνται στην πεζή καθημερινότητα…. 
Εμείς ξαναθέτουμε στο επίκεντρο, τα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης, του προγραμματισμού, τις κατευθύνσεις των αναπτυξιακών πολιτικών, για ισόρροπη ανάπτυξης περιφέρειας – κέντρου.
Διότι το ζήτημα αφορά την ζωή όλων μας, αφορά τις νέες δυνατότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν….Και οι νέες δυνατότητες, διαμορφώνονται στην αισιοδοξία, στην παραδοχή ότι όλα πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή. Μακριά και σε αντίθεση με το πολιτικό προσωπικό και τις πολιτικές που εξέθρεψαν την αδιαφάνεια, τις πελατειακές σχέσεις, τις υποσχέσεις, το βόλεμα, την κερδοσκοπία σε βάρος των πολλών και του κοινωνικού πλούτου,, τις πολιτικές που περιθωριοποιούν τμήματα της κοινωνίας.       
·         Σήμερα καλούμε τους κατοίκους της περιφέρειας στην συμμετοχή στην πολιτική.....
·         Σήμερα καλούμε τους πολίτες των χωριών και των δήμων της περιφέρειας στην ανάπτυξη ενός μαζικού ενωτικού κινήματος για την Κοινωνική Περιφερειακή Ανάπτυξη.
·         Σήμερα καλούμε του κατοίκους της περιφέρειας σε πολιτική δράση με αγώνες μέσα και έξω από τους θεσμούς.
·         Εκεί που ασκείται η πολιτική πράξη για μεταβολές και ρήξεις στο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. Εκεί στους φορείς προγραμματισμού, στα αυτοδιοικητικά όργανα, στο πεδίο των θεσμών με προτάσεις, προγράμματα και αγώνες, στον αντίποδα των συντηρητικών επιλογών και πολιτικών.

Αξίζει να δοκιμάσουμε μια νέα προοπτική....
·          για την ζωή μας,
·          για την ζωή των μελλοντικών γενιών,
·          για την κοινωνία.

H  Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού Προγράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου