Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

A. Αντί προλόγου για το Πρόγραμμα

             ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
για την Στερεά Ελλάδα
Πολίτες Ενάντια στο Μνημόνιο

Επανάσταση στην σκέψη
Τόλμη στην ζωή
Ανατροπή των συντηρητικών πολιτικών 
και αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών
Πρόλογος  
Oι προγραμματικές κατευθύνσεις αποτελούν καρπό μιάς δίχρονης επεξεργασίας της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Η εργασία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2008 με μια ημερίδα στην Περιφέρεια στην Λαμία με θέμα «Κράτος-Αυτοδιοίκηση και Αριστερά» και με κεντρικό σύνθημα “Συζητάμε με τους πολίτες-ΣΥΝδιαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας”. 
Δύο χρόνια μετά, στο παρόν κείμενο “Αναπτυξιακές Κατευθύνσεις-Σχέδιο Προγράμματος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” κατατίθενται ιδέες και προτάσεις για την περιφέρεια, τη περιφερειακή πολιτική, την ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, τον σχεδιασμό.
Επιδιώξαμε να συνθέσουμε παλιές και νέες επεξεργασίες, να συμπυκνώσαμε προβληματισμούς φίλων και συντρόφων να εξειδικεύσουμε το κεντρικό Πρόγραμμα του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα ανάπτυξης και περιφερειακής πολιτικής. Δυό «σταθερές» καθόρισαν τις επιλογές μας.  
Η πρώτη : Ο χώρος μας και η σύγχρονη αριστερά, ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ συγκροτείται ως «κόμμα προγραμματικής πολιτικής» και παλεύει μέσα και έξω από τους θεσμούς, υπηρετώντας μια στρατηγική συνεχών αλλαγών και ρήξεων με το σύστημα-ως μια ενιαία διαδικασία-που ωθούν την κοινωνία προς τα αριστερά. Συνεπώς δεν μπορούμε παρά να διατυπώνουμε ένα συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο για την περιφέρεια, την άσκηση πολιτικής,  την κοινωνική και αναπτυξιακή διαδικασία σε αυτήν.
Η δεύτερη : Η «χρησιμότητα» της αριστεράς. Βιώνουμε μια πολιτική περίοδο πυκνών, σημαντικών και δραματικών-για την κοινωνία και την περιφέρεια-ανακατατάξεων, που δείχνει (και) τα όρια του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος. Με τον επανασχεδιασμό του διοικητικού συστήματος της χώρας, ανοίγονται νέες προκλήσεις, νέα πεδία πολιτικών αντιπαραθέσεων & διαλόγου, και κυρίως σχεδιασμών για το μέλλον. Η «χρησιμότητα της αριστεράς»  δεν είναι συνώνυμη με την ρητορική της εκφώνηση. Συνεπώς σε αυτές τις προκλήσεις, χρειαζόμαστε ειδικεύσεις για την “σημερινή  πραγματικότητα” και γενικεύσεις για το μέλλον, όχι μόνον για την διαμόρφωση της πολιτικής των  μεγάλων οριζόντων για την αριστερά, αλλά και για απόδειξη χρησιμότητας του πολιτικού μας φορέα.    
·   Το κείμενο «Αναπτυξιακές Κατευθύνσεις-ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» της Στερεάς Ελλάδας εντάσσεται στον γενικευμένο προγραμματικό εξοπλισμό της πολιτικής της αριστεράς.   Είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια παραγωγής πολιτικής στο νέο χωρικό πεδίο της περιφέρειας, προσπάθεια να φτιαχτεί ένα σχέδιο για την περιφέρεια και την αυτοδιοίκηση, μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τον τρόπο σχεδιασμού και την άσκηση αναπτυξιακής και περιφερειακής πολιτικής στην περιφέρεια, με το βλέμμα στραμμένο στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η “περιφερειοποίηση” του προγράμματος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και όχι η επαναδιατύπωση αυτού.    
·   Το κείμενο «Αναπτυξιακές Κατευθύνσεις-ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ», αποτελεί ένα κείμενο μακράς πνοής, δεν αφορά άμεσα τις περιφερειακές εκλογές, δεν αποτελεί εκλογική διακήρυξη. Οι βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις αφορούν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η αριστερά την λειτουργία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, την ανάπτυξη και την αποκέντρωση, τον περιφερειακό προγραμματισμό, την συμμετοχική δημοκρατία στους περιφερειακούς θεσμούς, την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας, την προστασία των φυσικών πόρων, το μέλλον της περιφέρειας ως θεσμικής οντότητας.
·    Στο κείμενο διατυπώνονται προτάσεις για θεσμικές μεταβολές, νέους θεσμούς, νέα  αναπτυξιακά εργαλεία και οι κατευθύνσεις ενός αναπτυξιακού προγράμματος για την Περιφέρεια, προτάσεις για τις κοινωνικές και τεχνικές υποδομές, καθώς και η μεθοδολογία που προτάσσει ο ΣΥΝ για την υλοποίηση αυτών. Ταυτόχρονα δεν αποτελεί ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα έργων / επενδύσεων με την έννοια που  γνωρίσαμε τα έως τώρα τρέχοντα Περιφερειακά Προγράμματα.
·   Οι προτάσεις μας αφορούν όχι μόνον τα όργανα προγραμματισμού, αλλά κυρίως τις κοινωνικές δυνάμεις της περιφέρειας που καλούνται να αναλάβουν δράση στο πεδίο της πολιτικής, του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της περιφερειακής πολιτικής, στα νέα δηλαδή πεδία της κοινωνικής συμμετοχής, πολιτικής έκφρασης και δραστηριοποίησης.
·    Στο κείμενο «Αναπτυξιακές Κατευθύνσεις-ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ», δεν θα επαναληφθούν οι θέσεις της αριστεράς για τον νόμο 3852/2010, την πολιτική συγκυρία, την οικονομική κατάσταση. Για τα θέματα αυτά η ανανεωτική αριστερά και ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ έχουν τοποθετηθεί με σαφήνεια στο πολιτικό, κοινοβουλευτικό πεδίο και στα πεδία των κοινωνικών αγώνων. 
·   Τέλος το «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» θα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τους πολίτες. Διότι χρειαζόμαστε επικαιροποίηση και αξιολόγηση στόχων, ρεαλιστικότητα και εφικτότητα  στις προτάσεις μας. 
Η Επιτροπή Σχεδιασμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Στερεάς Ελλάδας Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΕΤΑΙ  ΣΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

·       Για να ξανακάνουμε επίκαιρες τις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης, της αποκέντρωσης, της τοπικής δημοκρατίας και της εταιρικής κοινωνικής συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο.  

·       Για την Ελλάδα των αυτοδιοικούμενων περιφερειών, της χωρικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. 

·       Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων στην περιφέρεια, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

·       Για την δημοκρατική ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης και την κοινωνική συμμετοχή σε θέματα διακυβέρνησης. 

·       Για  ένα  εναλλακτικό φιλολαϊκό κοινωνικό μοντέλο διακυβέρνησης της Περιφέρειας.   

·       Για την ενίσχυση της Δημοκρατίας και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών


Περιεχόμενα
Πρόλογος 1.  Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, και η αριστερά    
1.1. Η νέα δομή του κράτους, η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.   
1.2. Η δομή της περιφέρειας - Όργανα και λειτουργία - Ρόλος και αρμοδιότητες
1.3. Η αριστερά, η περιφερειακή πολιτική και ο περιφερειακός προγραμματισμός
1.4. Ο Δημοκρατικός προγραμματισμός και οι Αναπτυξιακοί θεσμοί2.             Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις της Αριστεράς  για την Στερεά Ελλάδα
2.1.       Κοινωνικά και Οικονομικά δεδομένα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2.2.       Δυνατότητες και προοπτικές της περιφέρειας. 
2.3.       Το κεντρικό αναπτυξιακό πρόβλημα και η προοπτική 
2.4.       Οι πολιτικές της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου (ΠΕΠ,Τομεακές πολιτικές,  Ε.Σ.Π.Α. Π.Α.Α. κ.λ.π.)
2.5.       Οι θέσεις της Αριστεράς  για τον υφιστάμενο περιφερειακό προγραμματισμό.
2.6.       Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις της αριστεράς για την περιφέρεια Στ. Ελλάδας
2.6.1.  Οι τομείς παραγωγής  (α΄ γενής, β-γενής και γ-γενής τομέας ) 
2.6.2. Οι τεχνικές και κοινωνικές υποδομές στην Περιφέρεια
2.6.3. Η προστασία των φυσικών πόρων
2.6.4. Νέες αναπτυξιακές πολιτικές και καινοτομίες για μια νέα πορεία στην περιφέρεια
2.6.5. Νέες μορφές κοινωνικής και συλλογικής οικονομίας3. ΕπίλογοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου