Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

B6.O Τριτογενής Τομέας - Η Στερεά τόπος τουριστικού προορισμού


Επανάσταση στην σκέψη
Τόλμη στην ζωή
Ανατροπή των συντηρητικών πολιτικών  
και αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών

O Τριτογενής τομέας
Ο τουρισμός
Στην περιφέρεια λόγω του ιδιαίτερου ανάγλυφου που διαθέτει, αλλά και του συνδυασμού των πόρων (φυσικών, πολιτιστικών, αρχαιολογικών κλπ), της εναλλαγής του φυσικού περιβάλλοντος (ορεινοί όγκοι, τεράστιο μήκος ακτών και θάλασσα, νησιώτικες περιοχές, περιοχές φυσικού κάλλους, αγροτικό περιβάλλον με πεδιάδες  κ.λ.π.) προσφέρεται για διαμόρφωση και άσκηση τουριστικής πολιτικής.
Η γειτνίαση με την Αθήνα των 5.000.000 κατοίκων και των εκατομμυρίων επισκεπτών συνιστά μια διέξοδο για την στήριξη της εγχώριας τουριστική αγοράς, και ταυτόχρονα μια επιλογή προτεραιότητας για τον εισαγόμενο τουρισμό.
Η τουριστική πολιτική μπορεί να αρθρωθεί σε τέσσερις «περιοχές» ενδιαφέροντος. 
α) Οι ορεινές περιοχές
Οι ορεινοί όγκοι της περιφέρειας δεν είναι το νέο Ελντοράντο για τον τουρισμό. Χρειάζεται μιά νέα πολιτική ενσωμάτωσης των ορεινών περιοχών της περιφέρειας στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι. Με την διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων για να ξαναφτιαχτεί το παραγωγικό σύστημα στις περιοχές αυτές και να συνδυαστεί με τον τουρισμό (δραστηριότητες μικρής κλίμακας, ανάπτυξη κτηνοτροφίας, προιόντα γεωγραφικής ένδειξης, τουρισμός ήπιας μορφής και τουρισμός ποιότητας κ.λ.π.,) 
Δεδομένου ότι οι ορεινές περιοχές κατά το παρελθόν αποτέλεσαν χώρους οπού έδεσε το ανθρωπογενές με το φυσικό περιβάλλον θα εργαστούμε για την ανάπτυξη ενός ήπιου τουρισμού εναρμονισμένου με την φυσιογνωμία και την ταυτότητα των περιοχών αυτών.   
β) Οι νησιώτικες περιοχές
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ) Οι παραδοσιακοί τουριστικοί πόλοι
Οι πολιτιστικοί πόροι στην περιφέρεια είναι πολλοί και σημαντικοί (π.χ. Δελφοί, Ιαματικές πηγές, Αρχαιολογικοί χώροι, Θρησκευτικά μνημεία, μνημεία της νεώτερης ιστορίας κ.λ.π.). Στην περιφέρεια ενδείκνυται η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, του τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος, ή ανάδειξη των ιστορικών χώρων Θερμοπύλες, Γοργοπόταμος, Αλαμάνα κ.λ.π.
Οι προτάσεις μας εδώ κινούνται στην ανάδειξη των πόρων αυτών, στην συντήρησή τους και στην αξιοποίησή του με συνδυασμένες τουριστικές δράσεις.
Ήδη έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες ανάπτυξης διασύνδεσης τουρισμού και ανάδειξης των πόρων της Στερεάς Ελλάδας και μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή (π.χ. Μελέτης τουριστικής ανάπτυξης ορεινών όγκων).
Τέλος προτείνεται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της περιοχής, η ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων για ειδικές πολιτικές. Χάριν παραδείγματος η αξιοποίηση της περιουσίας και του δικτύου του ΟΣΕ στην Γραμμή Τιθορέα– Λιανοκλάδι που εγκαταλείπεται μετά το 2013 και η οποία ωστόσο αποτελεί την ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου.
δ) Το αγροτικό περιβάλλον
Επισκέψιμα αγροκτήματα, αγροτουρισμός στην πραγματική και ακριβολογική εννοιολογικά διάσταση.  
Συνεπώς μια πολιτική μακράς πνοής για την βελτίωση της απασχολησιμότητας και εισροών στην περιφέρεια πρέπει να δώσει βάρος στον τριτογενή τομέα με έμφαση στον τουρισμό και στις υπηρεσίες.
Η πολιτική αυτή πρέπει να σχεδιαστεί με κριτήρια και να υπηρετεί το προφίλ της περιφέρειας και να μην διαταράσσει την ισόρροπη διάρθρωση των άλλων τομέων της οικονομίας. Διότι κρίνοντας την στασιμότητα έως και την φθίνουσα πορεία των άλλων τομέων της οικονομίας, η επιλογή αυτή μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει αρνητικές συνέπειες αφού θα διαταράξει την ισόρροπη μέχρι τώρα, συμβολή των τομέων της οικονομίας στην διαμόρφωση του περιφερειακού ΑΕΠ, και θα επηρεάσει αρνητικά στην διάρθρωση της απασχόλησης.
Το ιδεολόγημα περί του τουρισμού που είναι η «βαρειά  βιομηχανία» της Ελλάδας δεν μπορεί να είναι μια σταθερά για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας, καθίσταται δε επικίνδυνη ιδιαίτερα σε μια περιφέρεια που η ανάπτυξή της  βασίστηκε στην διασύνδεση των τομέων της οικονομίας.
Ήδη σε πολλές μικροπεριοχές της περιφέρειας εντοπίζονται φαινόμενα διάλυσης της παραγωγικής βάσης και οδηγούνται σε τριτογενοποίηση της τοπικής οικονομίας. 
Δεν μας βρίσκει σύμφωνους η προώθηση και η δημιουργία μεγάλων μονάδων γκόλφ, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, στα παράλια και στις ορεινές  περιοχές,  διότι δεν συνάδουν με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιφέρειας και αντιστρατεύονται την προοπτική της βιώσιμης και ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης.
           
Φωτο 1: Τεχνίτης στα ορεινά Ευρυτανίας,   Φωτο 2: Στο δρόμο για το Βελούχι    Φωτο 3 : Η παράδοση-Μαραθιάδες Ευρυτανίας

Ειδικές πολιτικές και Ειδικά προγράμματα με χωρική προσέγγιση 
Η εμπειρία έδειξε ότι χρειάζονται ειδικές πολιτικές με χωρική προσέγγιση στην περιφέρεια.
Προτείνουμε δύο κατηγορίες ειδικών προγραμματισμών για συγκεκριμένες ζώνες στην περιφέρεια που  μπορούν να ενταχθούν σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στόχευση. Οι προγραμματισμοί είναι :
·   Ειδικά Ολοκληρωμένα προγράμματα για τις ορεινές περιοχές της Περιφέρειας
·   Ειδικό Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις νησιώτικες περιοχές της Περιφέρειας (Εύβοια, Σκύρος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου